Het is helaas niet mogelijk om e-tickets om te zetten naar vaste kaarten of andersom, ook niet tegen bijbetaling. Op het ogenblik dat je de tickets boekt, worden ze onmiddellijk en onomkeerbaar uit het boekingssysteem verwijderd en kunnen ze niet meer in het systeem worden ingevoegd. Hierdoor kunnen deze tickets niet opnieuw worden verkocht via ons systeem. Om deze reden wijzen wij er tijdens de boekingsprocedure op dat jouw order bindend is.