De locatie van de Kiss & Ride verschilt per evenementenlocatie en kan ook per evenement

verschillen. Kijk op de website van de locatie of de website van het evenement waar de Kiss & Ride

zich bevindt en volg de bebording rondom de evenementenlocatie.