Bij de meeste locaties zijn er geen speciale kolfruimtes. Je kan wel gebruik maken van de EHBO-

ruimtes, hier heb je de privacy en de faciliteiten die nodig zijn om te kunnen kolven (elektrisch of

handmatig). Wanneer je bij binnenkomst bij de beveiliging aangeeft dat je moet kolven gedurende je

verblijf, is het geen probleem om een tas met kolfspullen mee te nemen. Uiteraard gaan EHBO- of


spoedgevallen voor, we willen je graag vragen om met het medische personeel in de EHBO-ruimte te

overleggen of het mogelijk is om te kolven.