Op 1 juli 2008 is een landelijk rookverbod ingevoerd voor de sectoren horeca, kunst en cultuur en sport. Het rookverbod geldt ook voor de concertzalen in Nederland. Dit betekent dat in geen enkele concertzaal mag worden gerookt. Wij verzoeken je dan ook dringend om niet te roken tijdens onze concerten.  

Bij de meeste zalen waar geen rookruimte is zoals Rotterdam Ahoy, is een in-out service ingesteld zodat er buiten gerookt kan worden. In verband met de veiligheid kan dit pas nadat het merendeel van onze bezoekers binnen is. Voor meer informatie over een eventuele rookruimte kun je de website van de zaal bezoeken. Wij willen je er op wijzen dat indien je toch rookt, je de kans loopt de rest van het concert te missen aangezien de security je op ons verzoek naar buiten begeleidt