Nee, je hoeft geen bewijs te laten zien dat je geen gebruik kan maken van het tegoed.