Als jij op de nieuwe datum van het evenement niet kan, of jouw evenement is geannuleerd, kan je met het tegoed op een later tijdstip alsnog van een van onze evenementen genieten én je steunt de culturele sector door gebruik te maken van een tegoed, in plaats van geld direct terug te vragen.